Rabu, 09 Maret 2011

Kurikulum pada Program Studi PPKn Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)


STRUKTUR KURIKULUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
TAHUN 2018/2019

No
Kelompok
SKS
1.
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
18
2.
Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
65
3.
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
30
4.
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
18
5.
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
4
6
Mata Kuliah Pilihan (MKP)
12*
Jumlah
147
·         Disediakan 24 sks dan wajib tempuh 12

MATA KULIAH WAJIB
No
Kode MK
Nama Mata Kuliah
SKS
Kelompok
Kompetensi
Prasyarat
Inti
Inst
CP1
CP2
CP3
CP4
A. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
1.
MPK1001
Pendidikan Pancasila
3

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

2.
MPK1002
Pendidikan Kewarganegaraan
3

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

3.
MPK1003
Pendidikan Agama
3

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

4.
MPK1004
Bahasa Indonesia
3

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

5.
MPK1008
Ilmu Alamiah Dasar
2

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

6.
MPK1009
Pendidikan Karakter
2

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

7.
MPK1010
Ke-PGRI-an
2

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
B. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
1.
MKK2001
Filsafat Pancasila
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

2.
MKK2002
Ilmu Politik
3
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

3.
MKK2003
Sistem Politik Indonesia
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

4.
MKK2004
Hukum Pidana
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

5.
MKK2005
Hukum Tata Pemerintahan
3
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

6.
MKK2006
Hukum Internasional
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

7.
MKK2007
Hubungan Internasional
28.
MKK2008
Politik Hukum
3
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

9.
MKK 2009
Ilmu Negara
3
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

10.
MKK 2010
Teori Hukum dan Konstitusi
3
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

11.
MKK 2011
Ilmu Kewarganegaraan
212.
MKK 2012
HTN
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

13.
MKK 2013
Otonomi Daerah
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

14.
MKK 2014
Pendidikan Generasi Muda
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

15.
MKK 2015
Hukum Islam
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

16.
MKK 2017
Hukum Perdata
3
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

17.
MKK 2018
Statistik
3
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

18.
MKK 2019
Dasar dan Konsep PPKN
3
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

19.
MKK 2020
Pendidikan Ilmu Sosial
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

20.
MKK 2022
Antropologi  Budaya
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

21.
MKK 2026
Manajemen Kepemimpinan
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

22.
MKK 2027
Demokrasi Pancasila
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

23.
MKK 2029
Kewirausahaan
3
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

24.
MKK 2032
PIH
3
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

25.
MKK 2033
PTHI
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

26.
MKK 2034
Hak Asasi Manusia
3
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

27.
MKK 2035
Pendidikan Anti Korupsi
2
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

C. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
1
MKB3010
Landasan Pendidikan
2
Ö

Ö
Ö

Ö

2
MKB3023
Belajar & Pembelajaran
2
Ö

Ö
Ö

Ö

3
MKB3024
Perkemb.Peserta Didik
2
Ö

Ö
Ö

Ö

4
MKB3025
Perencanaan Pembelajaran
3
Ö

Ö
Ö

Ö

5
MKB3026
Evaluasi Pembelajaran PPKN
2
Ö

Ö
Ö

Ö

6
MKB3017
Komunikasi Pendidikan
2
Ö

Ö
Ö

Ö

7
MKB3018
Profesi Keguruan
2
Ö

Ö
Ö

Ö

8
MKB3019
Penelitian Tindakan Kelas
3
Ö

Ö
Ö

Ö

9
MKB3027
Telaah Kurikulum PPKN
3
Ö

Ö
Ö

Ö

10
MKB3028
Micro Teaching
3
Ö

Ö
Ö11.
MKB3029
Teknologi Pembelajaran
3
Ö

Ö
Ö

Ö

12.
MKB3030
Metode Penelitan
3
Ö

Ö
Ö

Ö

D. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
1.
MPB4001
PPL
4
Ö

Ö
2.
MPB4003
Skripsi
6
Ö

Ö
3.
MPB4004
Aplikasi Komputer
3
Ö

Ö
4.
MPB4005
Seminar PPKN
3
Ö

Ö
5.
MPB4006
Bahasa Inggris
2
Ö

Ö
E. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
1
MBB5001
KKN
4

Ö
Ö
Ö

MATA KULIAH PILIHAN
No.
Kode MK
Mata Kuliah
SKS
1
MKP6001
Studi Sosial*
2
2
MKP6002
Hukum Pajak
2
3
MKP6003
Hukum Dagang*
3
4
MKP6004
Hukum Adat*
3
5
MKP6005
Hukum Ketenagakerjaan
2
6
MKP6006
Hukum Perjanjian
2
7
MKP6007
Hukum Acara*
3
8
MKP6008
Hukum Agraria
2
9
MKP6009
Sosiologi Politik*
2
10
MKP6010
Pemerintah Daerah dan Desa
2
11
MKP6011
Kapita Selekta Hukum
224

Disqus Comments